Sunday, February 16, 2014

Perkataan Madu di Dalam Al-Quran

Allah SWT berfirman : " Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa ialah , ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah (rasa dan bau) dan beberapa suangai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai MADU yang suci bersih....hingga akhir ayat

surah Muhammad ayat 15